• Klassikale trainingen
 • Zowel online als fysiek

MBO Examens

 

Examen worden op de computer afgenomen
Alle centrale examens mbo worden op de computer afgenomen via Facet. Dit is het afnamesysteem voor digitale examinering van de centrale examens mbo die onder de verantwoordelijkheid van het CvTE vallen.
.
Welke examens

Op onze toetslocatie in Zwolle, aan het station, kunt u de volgende examens afnemen:

 • Nederlands 2F
 • Nederlands 3F
 • Engels B1
 • Engels B2
 • Rekenen 2A
 • Rekenen 2A-ER
 • Rekenen 2F
 • Rekenen 2ER
 • Rekenen 3F
 • Rekenen 3ER

Afnameperiode
Voordat je je voor een examen inschrijft, kijk naar de afnameperiodes waarin examen worden gegeven. Buiten deze afnameperiodes is het niet mogelijk om voor een MBO examen in te schrijven
Ga naar de afnameperiodes 2021-2022

Ik heb een vraag


Website door Dlogic