• Trainingen, opleidingen en examens
 • Locatieverhuur

Online Samenwerken

De module Online Samenwerken draait om samenwerken in de cloud. Je leert tools te gebruiken en in te richten. Ook leer je agenda’s te synchroniseren en je kunt online vergaderen. Je krijgt inzicht in leeromgevingen en mobiele technologie.

.
HET RESULTAAT VAN DE MODULE COMPUTER ESSENTIALS

Je laat zien dat je vaardig bent met online samenwerkingstools. Je kunt verbinding maken met het web en online vergaderingen starten en bijwonen. Ook kun je apps downloaden en gebruiken. Je leven wordt een stuk makkelijker!

.
DOELGROEP EN VOOROPLEIDING

Deze module is geschikt voor iedereen die ICT-vaardig wil zijn. Vaak zijn deze 21st century skills nodig in je opleiding, werk of in de maatschappij. Er is geen vooropleiding vereist.

.
EXAMENONDERWERPEN

Er wordt getoetst op 4 hoofdonderwerpen.

 1. Begrijpen hoe online samenwerking mogelijk is
 2. Instellingen om te kunnen samenwerken en de blokkeringen
 3. Tools om online samen te werken (opslag en gebruik, sociale media, agenda’s, leeromgevingen, vergaderingen)
 4. Mobiele samenwerking (bluetooth, toepassingen, synchronisatie)

Per hoofdonderwerp hebben wij eindtermen gedefinieerd. Die vind je in onze syllabus.

.
DOEL VAN DE MODULE

Deze module heeft twee onderdelen: basisbegrippen en basisvaardigheden. Op beide onderdelen leer je bij.
In deze module leer je een aantal basisvaardigheden. Na afloop kun je:

 • Accounts instellen voor online samenwerking en online opslag.
 • Applicaties gebruiken om op het web te kunnen samenwerken.
 • Mobiele en online agenda’s gebruiken om activiteiten te plannen en te beheren.
 • Samenwerken en communiceren via sociale netwerken, blogs en wiki’s.
 • Online vergaderingen inplannen en voorzitten en leeromgevingen gebruiken.
 • E-mail gebruiken en bestanden synchroniseren.

In deze module leer je een aantal basisbegrippen. Na afloop ken je:

 • De belangrijkste begrippen van online samenwerking en cloud computing.
 • De voornaamste begrippen op het gebied van mobiele technologie.
.
BELANGRIJKE EXAMENINFORMATIE
 • Gemiddelde studielast voor dit examen: 20 uur.
 • Aantal vragen: 28 vragen.
 • Examenvorm: praktische oefeningen en multiple choice vragen.
 • Duur van het examen: 45 minuten.
 • Norm: Bij een score vanaf 75% is het examen behaald.

.
Dit certificaat maakt onderdeel uit van het ECDL basis diploma en/of ECDL standaard diploma.

  

 

Website door Dlogic