• Trainingen, opleidingen en examens
 • Locatieverhuur

Databases

De module basis Databases draait om de basis van werken met databases. Je leert basisbegrippen en vaardigheden om goed te kunnen werken met databases Je kunt werken met tabellen, leert gegevens ophalen en kunt formulieren gebruiken.

.
HET RESULTAAT VAN DE MODULE COMPUTER ESSENTIALS

Je bent op basisniveau vaardig met Access. Je begrijpt hoe databases in elkaar steken en je kunt ermee werken.

.
DOELGROEP EN VOOROPLEIDING

Deze module is geschikt voor iedereen die ICT-vaardig wil zijn. Vaak zijn deze 21st century skills nodig in je opleiding, werk of in de maatschappij. Er is geen vooropleiding vereist.

.
EXAMENONDERWERPEN

Er wordt getoetst op 6 hoofdonderwerpen. In onze syllabus zie je per hoofdonderwerp de eindtermen staan.

 1. Databases begrijpen (begrippen en organisatie)
 2. Werken met een database
 3. Tabellen
 4. Gegevens ophalen
 5. Objecten (formulieren)
 6. Uitvoer naar een rapport.
.
DOEL VAN DE MODULE

In deze module leer je een aantal basisvaardigheden. Na afloop kun je:

 • Een eenvoudige database maken.
 • De inhoud van de database in verschillende weergaven bekijken.
 • Een formulier maken om records en gegevens in records in te voeren, te bewerken en te verwijderen.
 • >Een tabel maken, velden en de bijbehorende eigenschappen definiëren en bewerken.
 • Gegevens in een tabel invoeren en bewerken.
 • Een tabel of formulier sorteren en filteren.
 • Query’s maken, bewerken en uitvoeren om bepaalde informatie uit een database op te vragen.
 • Routinerapporten maken en deze klaarmaken voor verspreiding.

In deze module leer je een aantal basisbegrippen. Na afloop begrijp je:

 • Wat een database is.
 • Hoe je een database organiseert en bedient.
 • Wat een formulier is.
.
BELANGRIJKE EXAMENINFORMATIE
 • Gemiddelde studielast voor dit examen: 20 uur.
 • Aantal vragen: 28 vragen.
 • Examenvorm: praktische oefeningen en multiple choice vragen.
 • Duur van het examen: 45 minuten.
 • Norm: bij een score vanaf 75% heb je het examen behaald.

.
Dit certificaat maakt onderdeel uit van het ECDL basis diploma en/of ECDL standaard diploma.

  

 

Website door Dlogic