• Trainingen, opleidingen en examens
 • Locatieverhuur

Databases gebruiken Gevorderd

De module Databases gebruiken Gevorderd draait om Access voor professionals. Je kunt in Access niet alleen eenvoudige databases gebruiken, maar je begrijpt ook hoe je meer complexe databases ontwerpt en gebruikt. Daarnaast kun je een relationele database maken met een geavanceerde databasestructuur en uitvoer.

.
HET RESULTAAT VAN DE MODULE COMPUTER ESSENTIALS

Je laat zien dat je vaardig bent met complexe databases: je kunt verschillende tabellen maken en relaties leggen. Query’s kennen voor jou geen geheimen en na deze module kun je formulieren maken en rapporten. Ook begrijp je hoe databases werken en welke typen databases er zijn.

.
DOELGROEP EN VOOROPLEIDING

Deze module is geschikt voor iedereen die ICT-vaardig wil zijn. Vaak zijn deze 21st century skills nodig in je opleiding, werk of in de maatschappij. Deze module is op niveau Gevorderd (voor professionals). Dat betekent dat we verwachten dat je beschikt over de vaardigheden en kennis uit de ECDL Databases basismodule.
.

EXAMENONDERWERPEN

Er wordt getoetst op 6 hoofdonderwerpen. In onze syllabus zie je per hoofdonderwerp de eindtermen staan.

 1. Basisprincipes van Databases
 2. Tabellen & relaties
 3. Typen query’s en query’s verfijnen
 4. Formulieren
 5. Rapporten
 6. Slimmer werken met koppelingen & automatisering
.
DOEL VAN DE MODULE

In deze module leer je de fijne kneepjes van Access en databases. Na afloop kun je:

 • Een relationele database maken. Daarbij kun je tabellen maken en complexe relaties leggen tussen tabellen.
 • Query’s ontwerpen en gebruiken om een tabel te maken, gegevens bij te werken, te verwijderen en toe te voegen.
 • Query’s verfijnen met jokertekens (wildcards), parameters en berekeningen.
 • Slimmer en efficiënter werken door macro’s te gebruiken.
 • Gegevens integreren door gegevens te importeren en koppelingen te maken.
 • Berekeningen uitvoeren met besturingsopdrachten, die je zelf maakt.
 • Formulieren verbeteren met besturingselementen en subformulieren.
 • Subrapporten maken en rapporten op verschillende manieren indelen.

Daarnaast komen belangrijke 21eeuwse digitale vaardigheden aan bod. Na afloop begrijp je:

 • De basisprincipes databases: hoe je deze ontwikkelt en gebruikt.
.
BELANGRIJKE EXAMENINFORMATIE
 • Gemiddelde studielast voor dit examen: 20 uur.
 • Aantal vragen: 28 vragen.
 • Examenvorm: praktische oefeningen en multiple choice vragen.
 • Duur van het examen: 45 minuten.
 • Norm: Bij een score vanaf 75% is het examen behaald.

.
Dit certificaat maakt onderdeel uit van het ECDL gevorderd diploma en/of ECDL expert diploma. 

  

 

Website door Dlogic