UWV 50+ opleidingen

Komt u in aanmerking voor de scholingsvoucher (werkeloos en 50plus) en wenst u uw Computervaardigheden (Word, Excel en Outlook) te ontwikkelen, dan helpen wij u graag bij het aanvragen van de vergoeding.
Doe het volgende:
1. Lees de tekst hieronder vanaf "Scholingsvoucher"
2. Maak een afspraak (038-4600660) met Barbara.
3. Klik hieronder voor het downloaden van uw aanvraag en neem die mee.

Aanvragen scholingsvoucher voor werkzoekende

Scholingsvoucher


De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding. De hoogte ervan is maximaal € 1.000 (inclusief btw). Dit bedrag is een bijdrage in alle kosten die bij de opleiding horen.

Voor wie is de scholingsvoucher bedoeld?

U kunt een scholingsvoucher aanvragen als u een WW-uitkering heeft en 50 jaar of ouder bent. Ook moet u aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden scholingsvoucher

De opleiding duurt maximaal 1 jaar. Als u slaagt, krijgt u een erkend diploma/certificaat.
De aanvraag Scholingsvoucher is uiterlijk 2 weken na uw eerste opleidingsdag door UWV ontvangen.
U heeft nog niet eerder gebruikgemaakt van deze regeling.
U heeft één van de volgende redenen om een opleiding te gaan volgen:

De opleiding leidt u op voor een beroep waarvoor veel vacatures zijn in uw regio
of;
De opleiding maakt uw kans op werk groter. Op het aanvraagformulier moet u aangeven waarom dit zo is.
of;
Een werkgever heeft u een baan aangeboden voor ten minste 3 maanden, maar u heeft een opleiding nodig om de functie te kunnen uitvoeren. De werkgever neemt u in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor u een WW-uitkering krijgt, maar minimaal 12 uur per week.
of;
U wilt met een ervaringscertificaat bewijzen dat u geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever. En daarom wilt u een traject starten. Het ervaringscertificaat wordt afgegeven door een erkend bureau.
of;
U gaat zich vestigen als zelfstandige en een opleiding zal uw kans op succesvol ondernemerschap vergroten. Op het aanvraagformulier moet u aangeven waarom dit zo is.

Opleiding: