ECDL Modules

Voor onderstaande ECDL Module haalt u in Zwolle uw certificaat bij Office Training Centrum

Computer Essentials
In deze module worden de basisbegrippen en -vaardigheden behandeld voor het gebruik van apparaten, het maken en beheren van bestanden,netwerken en gegevensbeveiliging

Online Essentials
In deze module worden de basisbegrippen en -vaardigheden behandeld die betrekking hebben op internetgebruik, efficiënt zoeken
naar informatie, onlinecommunicatie en e-mail

Tekstverwerking
In deze module wordt van de kandidaat verwacht dat hij laat zien competent te zijn in het gebruik van een tekstverwerker bij het maken van algemene brieven en documenten.

Spreadsheets
In deze module wordt van de kandidaat verwacht dat hij een goed begrip heeft van spreadsheets en dat hij laat zien een spreadsheet te kunnen gebruiken om accurate resultaten te produceren

Databases gebruiken
In deze module wordt van de kandidaat verwacht dat hij een goed begrip heeft van databases en aantoont competent te zijn in het gebruik van een database

Presentatie
In deze module wordt van de kandidaat verwacht dat hij laat zien competent te zijn in het gebruik van presentatiesoftware.

Online Samenwerken
In deze module worden de begrippen en vaardigheden uiteengezet die betrekking hebben op de configuratie en het gebruik van tools voor online samenwerking, zoals opslag, productiviteitstoepassingen, agenda’s, sociale media, online vergaderingen, leeromgevingen en mobiele technologie

Digi-veiligheid
In deze module wordt van de kandidaat verwacht dat deze de belangrijkste concepten kent die ten grondslag liggen aan veilig dagelijks ICT-gebruik en de juiste technieken en toepassingen weet te gebruiken om een veilige netwerkverbinding te onderhouden, veilig gebruik te maken van het internet en gegevens en informatie op de juiste manier te beheren. De kandidaat moet goed zijn voorbereid om veilig met ICT te werken en kan bij het gebruik van ICT goed omgaan met veel voorkomende beveiligingsproblemen

Beeldbewerking
In deze module worden de basisbegrippen en -vaardigheden behandeld voor het begrip van de belangrijkste concepten met betrekking tot digitale afbeeldingen en het gebruik van een beeldbewerkingsprogramma voor het verbeteren van beeld, het toepassen van effecten en het voorbereiden op afdrukken en publicatie

Advanced Tekstverwerking
vereist dat de kandidaat de tekstverwerkingstoepassing gebruikt om te werken met gecompliceerde documenten.
De kandidaat is tot het volgende in staat:

 • Geavanceerde opmaak toepassen op tekst, alinea, kolom en tabel. Tekst naar een tabel converteren en vice versa.
 • Werken met verwijzingsfuncties zoals voetnoten, eindnoten en bijschriften. Inhoudsopgaven, indexen en kruisverwijzingen maken.
 • De productiviteit verhogen door het gebruik van velden, formulieren en sjablonen.
 • Geavanceerde samenvoegtechnieken toepassen en werken met automatiseringsfuncties zoals macro's.
 • Functies voor koppelen en insluiten gebruiken om gegevens te integreren.
 • Samenwerken aan documenten en documenten beoordelen. Werken met hoofddocumenten en subdocumenten. Beveiligingsvoorzieningen voor documenten toepassen.
 • Werken met watermerken, secties en kop- en voetteksten in een document

Advanced Spreadsheets
vereist dat de kandidaat de spreadsheettoepassing gebruikt om te werken met gecompliceerde spreadsheets.
De kandidaat is tot het volgende in staat:
 • Geavanceerde opmaakopties zoals voorwaardelijke opmaak en aangepaste getalnotaties toepassen en omgaan met werkbladen.
 • Functies gebruiken die gekoppeld zijn aan logische, statistische, financiële en wiskundige bewerkingen
 • Grafieken maken en geavanceerde functies voor grafiekopmaak toepassen.
 • Werken met tabellen en lijsten om gegevens te analyseren, filteren en sorteren. Scenario's maken en gebruiken.
 • Spreadsheetgegevens valideren en controleren.
 • De productiviteit verbeteren door te werken met benoemde celbereiken, macro's en sjablonen.
 • Functies voor koppelen, insluiten en importeren gebruiken om gegevens te integreren.
 • Samenwerken aan spreadsheets en spreadsheets beoordelen. Beveiligingsvoorzieningen voor spreadsheets toepassen

Advanced Database
vereist van de kandidaat dat deze de basisprincipes begrijpt van databaseontwerp en -gebruik en een relationele databasetoepassing kan gebruiken om een geavanceerde databasestructuur en geavanceerde uitvoer te maken.
De kandidaat is tot het volgende in staat:
 • De basisprincipes begrijpen van de ontwikkeling en het gebruik van databases.
 • Een relationele database maken met gebruikmaking van geavanceerde functies voor het maken van tabellen en complexe relaties tussen tabellen.
 • Query's ontwerpen en gebruiken om een tabel te maken, gegevens bij te werken, te verwijderen en toe te voegen. Query's verfijnen met behulp van jokertekens (wildcards), parameters en berekeningen.
 • Besturingselementen en subformulieren gebruiken om formulieren te verbeteren en de functionaliteit te verhogen.
 • Rapportbesturingselementen maken om berekeningen uit te voeren. Subrapporten maken en de rapportpresentatie verbeteren.
 • De productiviteit verhogen door met macro's te werken en functies voor koppelingen en importeren te gebruik en om gegevens te integreren

Advanced Presentaties
vereist dat de kandidaat de basisprincipes begrijpt die een rol spelen bij het ontwerpen van een presentatie en dat deze de presentatietoepassing gebruikt om complexe presentaties te maken.
De kandidaat is tot het volgende in staat:
 • Begrijpen dat bij het voorbereiden van een presentatie rekening moet worden gehouden met de doelgroep en de locatie.
 • Sjablonen maken en aanpassen en dia-achtergronden opmaken.
 • Een presentatie verfraaien met behulp van ingebouwde tekenhulpmiddelen en hulpprogramma's voor het bewerken van afbeeldingen.
 • Geavanceerde functies voor grafiek opmaak toepassen en diagrammen maken en bewerken.
 • Video's en geluid invoegen en ingebouwde animatiefuncties toepassen.
 • Functies voor koppelen, insluiten, importeren en exporteren gebruiken om gegevens te integreren.
 • Werken met aangepaste diavoorstellingen, instellingen op een diavoorstelling toepassen en een diavoorstelling afspelen.

Opleiding: